A- A A+

Het dagelijks leven in Siberië is anders dan elders in Rusland. We kennen allemaal de verhalen over de extreme kou. Maar kennen we ook de verhalen over de extreme hitte? Over Siberië hoorden we vaak vooral vanwege het bannelingensysteem. Maar weten we ook dat talrijke West-Russen hier ooit in volkomen vrijheid zijn komen wonen? En dat ze toen diverse inheemse volkeren aantroffen waarmee ze moesten zien samen te leven? En dat er ook toen al veel Tataren woonden? We kennen wellicht allemaal het verhaal over hun gastvrijheid. Maar hoe zien hun andere sociale kenmerken eruit?    

Is de samenleving in Siberië anders dan in de rest van Rusland? Hebben haar bijzondere geschiedenis en geografische ligging de inwoners van deze regio een speciale Siberische identiteit bezorgd? Historisch is de regio sinds de kolonisering in de 17de eeuw een ware 'meltingpot' van West-Russische pioniers, emigranten uit nabuurlanden, achtergebleven bannelingen, Siberische Tataren en inheemse bevolkingsgroepen. De huidige toestroom van arbeidersmigranten uit vooral China en Centraal Azië maakt deze 'meltingpot' alleen maar diverser.

Het Russische pattriottisme onder Siberiërs staat buiten kijf: op de meest onverwachte momenten weerklinken lofzangen op het vaderland en de 'Russische ziel' koestert bijna iedereen. Maar Siberiërs wijzen ook graag op de enorme geografische en psychologische afstand tot Moskou, waardoor ze naar hun idee relatief veel vrijheid genieten. Bij sociale insluiting hoort echter ook altijd sociale uitsluiting, de keerzijde van de medaille. Wat betekent Siberiër zijn voor de inheemse bevolkingsgroepen en de grootste etnische minderheid van Rusland, de Tataren. Worden zij door de meerderheid ook als 'typisch Siberisch' gezien?

Het college behandelt de volgende thema's (en kan worden uitgebreid met andere themas of tot een meerdaagse cursus):

  • De kolonisering van de inheemse bevolking van Siberië
  • Banneling in Siberië
  • Siberië als wingewest
  • Islamitische Tataren in de 'meltingpot' Tomsk
  • Hoe staat de bevolking in Siberië tegenover het begrip 'Russische ziel'?

Zie voor ideeën voor eventueel andere of aanvullende onderwerpen ook mijn blogs.